Północna Izba Gospodarcza Szczecin

Jesteśmy członkiem
Północnej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Szczecinie

Referencje

Uzbrojenie os. domków jednorodzinnych ul.Kredowa-Zachodzącego Słońca w Szczecinie

30.09.2004

Zakres robót : 

 
- linie kablowe 0,4 kV  ze złączami kablowymi  7szt.,
- linia kablowa 15 kV,
- stacja trafo typu kontenerowego,
- oświetlenie terenu,

- termin prac : 09/2004,
- Inwestor : Społeczny Komitet Budowy Infrastruktury

Modernizacja oświetlenia Kapitanatu Portu w Szczecinie.

30.11.2003

Zakres robót : 

 
- wymiana słupów oświetleniowych 16 szt.,
- wymiana okablowania 100 m,
 
- termin prac : X/03 - XI/03
- Inwestor : Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Morskim

Oświetlenie ulic Zaściankowej, Krzekowskiej, Jana III Sobieskiego, Kaperskiej w Szczecinie.

30.04.2002

Zakres robót : 

 
- montaż słupów i opraw oświetleniowych - 40 szt.,
- linie kablowe oświetlenia 2000 m,

- termin prac : IV/01 - IV/02 
- Inwestor : Urząd Miejski Szczecin

Uzbrojenie elektry. w obrębie ulic Szosa Polska, Nehringa, Tarnopolska, Tęczowa, Ogrodnicza w Szczecinie.

30.11.2001

Zakres robót : 

 
- oświetlenie ulic 150 szt. słupów i opraw oświetleniowych,
- linie kablowe 0,4 kV ( 2000 m) i 15 kV (3190 m),
- złącza i węzły kablowe 50 szt.,
- stacje transformatorowe 3 szt.,

- termin prac : VIII/00 - XI/03
- Inwestor : Urząd Miejski Szczecin