Północna Izba Gospodarcza Szczecin

Jesteśmy członkiem
Północnej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Szczecinie

Realizacje

więcej

O firmie

Firma „STAREL” Instalatorstwo Elektryczne, została założona i zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim 07 lipca 1983 roku pod nr 237, przez Waldemara Starskiego (1951-2013). 

W pierwszym okresie działalności (1983 – 1989) firma znana była jako Rzemieślniczy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego, Pomiary Elektryczne i Konserwacja Dźwigów i była to firma jednoosobowa. Główną działalnością w owym okresie była konserwacja urządzeń dźwigowych w zakładach przetwórczych.

Pod koniec lat osiemdziesiąty zakład rozszerza swoją działalność o instalacje elektryczne w budynkach wielorodzinnych oraz obiektach przemysłowych. W tym okresie zatrudnia swoich pierwszych stałych pracowników.

Lata dziewięćdziesiąte to okres szybkiego rozwoju firmy. Następuje usprzętowienie oraz poszerzenie działalności o :

  • linie napowietrzne i kablowe 0,4 kV,

  • stacje transformatorowe kontenerowe, typu miejskiego oraz słupowe,

  • oświetlenie i iluminacja ulic i placów,

  • przyłącza energetyczne.

W roku 2000 firma zmienia nazwę na obecną oraz przenosi swoją siedzibę do Szczecina. W tym czasie rozpoczyna ścisłą współpracę z Energetyką Szczecińską (obecneie ENEA Operator Sp. z o.o.) oraz Urzędem Miejskim w Szczecinie, czego owocem jest podpisanie umów na realizację w latach 2000-2002 przyłączy energetycznych na terenie Rejonu Energetycznego Szczecin.

Jednocześnie firma realizuje, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie, jako podwykonawca duże inwestycje elektroenergetyczne między innymi : uzbrojenie energetyczne osiedli Bukowo, Nad Strumykiem oraz Głębokie a także bierze udział w realizacji zadań związanych z funduszem pomocowym PHARE (gminy Warnice i Przelewice oraz gmina Dobra). 

W 2009 roku powstaje "STAREL" W.Starski, K.Starski spółka jawna, która jest kontynuatorem "STAREL" Inst. Elektryczne. Ścisła współpraca obu podmiotów z ENEA Operator sp. z o.o. oraz ENEA Serwis O/Szczecin Sp. z o.o. owocuje podpisaniem umowy na wykonywanie przyłączy energetycznych na terenie działania Rejonu Dystrybucji Szczecin w latach 2009-2012 oraz przedłużeniem na lata 2012 - 2020.

Prace prowadzone przez firmy (od projektu do skutecznego odbioru we właściwych Rejonach Energetycznych) wykonywane są ze środków własnych.

Od 2013 roku firmą kierują samodzielnie Kamil Starski i Klaudyna Kołacik (dzieci właściciela). Obecnie firma zatrudnia 15 osób w tym 3 osoby na stanowisku kierowniczo-technicznym, dysponuje 3 własnymi koparkami samojezdnymi oraz 6 samochodami osobowo-ciężarowymi.