Północna Izba Gospodarcza Szczecin

Jesteśmy członkiem
Północnej Izby Gospodarczej
z siedzibą w Szczecinie

Referencje

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej do zasilania działek w m. Przęsocin gm. Police

10.10.2012

Zakres robót :


- linia kablowa 0,4 kV - 457 mb.,
- linia kablowa 15 kV - 1638 mb.,
- budowa złącz i węzłów kablowych - 4 szt.,
- budowa słupów mocnych Kp21-go 12/12E z odłącznikami - 2 szt.,
- demontaż linii napowietrznej - 280 mb.,

- termin realizacji 04/2012-07/2012
- Inwestor : ENEA Operator Sp. z o.o.

Zasilanie w energię elektryczną os. Glinki, ul. Szosa Polska - Szczecin

31.07.2012

Zakres robót :


- linia kablowa 0,4 kV - 90 mb.,
- linia kablowa 15 kV - 1380 mb.,
- budowa złącz i węzłów kablowych - 1 szt.,

- termin realizacji 05/2011-07/2012
- Inwestor : ENEA Operator Sp. z o.o.

Rozbudowa sieci energetycznej 15 i 0,4 kV dla zasilania budynków w m. Żółwia Błoć gm. Goleniów

31.07.2012

Zakres robót :


- linia kablowa 0,4 kV - 1294 mb.,
- linia kablowa 15 kV - 1920 mb.,
- budowa złącz i węzłów kablowych - 9 szt.,
- budowa stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV - 1 szt.,
- budowa stanowiska słupowego typu Ogo z odłącznikiem - 1 szt.,

- termin realizacji 10/2011-05/2012
- Inwestor : ENEA Operator Sp. z o.o.

Wymiana słupów oświetleniowych i budowa kabli energetycznych na terenie ENEOS Sp. z o.o.

01.02.2012

Zakres prac obejmował :


- budowę słupów ośwetleniowych - 107 szt.,
- budowę linii kablowej 0,4 kV - 2707 mb.,

- termin realizacji 01/2011-12/2011
- Inwestor : ENEOS Sp. z o.o. O/Szczecin

« poprzednie   [1] | 2 | 3 | 4 | 5  ...   następne »